Všeobecne o Paulownii
Prečo stromy Paulownií rastú tak rýchlo? Stromy majú obrovskú listovú plochu, fotosyntéza je veľmi efektívna pri premene oxidu uhličitého a vody. Existuje mnoho rastových faktorov podieľajúcich sa na zvyšovaní produkcie ako napríklad: klimatické podmienky, kvalitný pozemok, dostupná vlhkosť, dĺžka vegetačného obdobia, genetika atď. Z akéhokoľvek druhu dreva možno získať iba toľko drevnej hmoty, koľko do neho slnko v rámci fotosyntézy vloží. Paulownia má priamy vzťah medzi priemerov rastu a bočným vývojom výhonkov a následnej veľkosti koruny. Rast je priamo určený veľkosťou koruny!Paulownia rastie rýchlejšie na menej veterných alebo chránených miestach, dôležitá je aj nadmorská výška. Je treba si uvedomiť, že čím vyššie rastlina rastie, tým je kratšie vegetačné obdobie, a preto bude menej rásť. Rast by mal byť rýchly a najrýchlejší behom prvých dvoch fáz. Tretia fáza je, keď drevo rastie pre budúce využitie. Vedenie druhej a tretej fáze môže byť z veľkej časti založené na prerezávaní. Úspešné riadenie rastu je založené na správnom prerezávaní postranných púčikov a výhonkov.Ďalšie informácie o využití stromov nájdete tu

O Paulownii           Využitie            Výsadba           Ekonomika           Kontakt

Copyright 2014