Všeobecně o Paulownii
Proč stromy Paulownií rostou tak rychle? Stromy mají obrovskou listovou plochu, fotosyntéza je velmi efektivní při přeměně oxidu uhličitého a vody. Existuje mnoho růstových faktorů podílejících se na zvyšování produkce jako například: klimatické podmínky, kvalitní pozemek, dostupná vlhkost, délka vegetačního období, genetika atd. Z jakéhokoliv druhu dřeva lze získat jen tolik dřevní hmoty, kolik do něj slunce v rámci fotosyntézy vloží. Paulownia má přímý vztah mezi průměrem růstu a bočním vývojem výhonků a následné velikosti koruny. Růst je přímo určený velikostí koruny!Paulownia roste rychleji na méně větrných nebo chráněných místech, důležitá je i nadmořská výška. Je třeba si uvědomit, že čím výše rostlina roste, tím je kratší vegetační období, a proto bude méně růst. Růst by měl být rychlý a nejrychlejší během prvních dvou fází. Třetí fáze je, když dřevo roste pro budoucí využití. Vedení druhé a třetí fáze může být z velké části založeno na prořezávání. Úspěšné řízení růstu je založeno na správném prořezávání postranních pupenů a výhonků.Další informace o využití stromů naleznete zde

O Paulownii           Využití            Výsadba           Ekonomika           Kontakt

Copyright 2014